Perayaan Ekaristi 5 Juli 2020

LITURGI

HARI MINGGU BIASA XIV

Sabtu - Minggu, 04 - 05 Juli 2020


RITUS PEMBUKA


PERARAKAN MASUK 

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR  -berdiri- 
       
SERUAN TOBAT (TUHAN KASIHANILAH KAMI PS 347) -berdiri-  
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja damai, yang mau merebut dunia ini dengan cinta kasih-Mu.
K. Tuhan, kasihanilah kami.
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Engkaulah Raja damai, yang mendirikan kerajaan-Mu bukan dengan   kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat dan   kebangkitan-Mu.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami
I. Engkaulah Raja damai, yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.
                 
MADAH KEMULIAAN (PS 348)  -berdiri-  

K. Kemuliaan kepada Allah di surga.
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.  
        
DOA PEMBUKA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat   dunia yang telah jatuh. Semoga kami, umat-Mu, bersukacita di dalam Dikau   agar kami, yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, dapat menikmati   sukacita abadi. Dengan pengantaraan Yesus, Kristus, Putra-Mu, Tuhan  kami  yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,  Allah,  sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA


BACAAN I (Za 9:9-10) -duduk-


 "Lihatlah, rajamu datang dengan rendah hati!."

      

L. Bacaan dari Nubuat Zakharia: 

         

Beginilah firman Tuhan, "Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai Putri   Sion, bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem! Lihat, rajamu datang   kepadamu; ia adil dan jaya! Ia lemah lembut dan mengendarai seekor   keledai, seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan   kereta-kereta dari Efraim, Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem;   busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada   bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaanya akan terbentang dari laut sampai ke   laut, dan Sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi.

   

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN 
(PS 837; Mzm 145:1-2.8-9.10-11; Ul: 1) -duduk- 
Ulangan: Tuhan rajaku, agunglah nama-Mu. Alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu.
Mazmur:
   

1. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji   nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau,  dan  memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
2. Tuhan itu pengasih dan penyayang panjang sabar dan besar kasih   setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang penuh rahmat terhadap segala   yang dijadikan-Nya.
3. Segala yang Kaujadikan aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan dan   orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan   kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu.
      

BACAAN II  (Rm 8:9.11-13) -duduk-

 
  "Jika kamu mematikan perbuatan nafsumu dengan Roh Allah maka kamu akan hidup."

 

L.  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma:

     

Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh,   kalau Roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak   memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika Roh Allah,   yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam   dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang   mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam   di dalam dirimu. Jadi, Saudara-saudara, kita ini orang berhutang,  tetapi  bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika  kamu hidup  menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh Roh, kamu  mematikan  perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup.

           

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

         

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 963; Mat 11:25) -berdiri-

Ulangan: Alleluya, alleluya. Alleluya, alleluya.

Ayat. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada kaum sederhana.

     

BACAAN INJIL (Mat 11:25-30) -berdiri-


"Aku ini lemah lembut dan rendah hati."

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I.  Sekali peristiwa berkatalah Yesus, “Aku bersyukur kepada-Mu, ya   Bapa, Tuhan langit dan bumi! Sebab misteri Kerajaan Kausembunyikan bagi   orang bijak dan orang pandai, tetapi Kaunyatakan kepada orang kecil. Ya   Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh  Bapa  kepada-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta   orang-orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah   kepada-Ku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan   memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang, dan belajarlah   pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan   mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang Kupasang, dan ringanlah   beban-Ku.”


HOMILI -duduk- 


AKU PERCAYA


(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)


I + U. Aku percaya akan satu Allah,

Bapa yang mahakuasa,

pencipta langit dan bumi,

dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;

dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.

Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,

Allah dari Allah,

Terang dari Terang,

Allah benar dari Allah benar.

Ia dilahirkan, bukan dijadikan,

sehakikat dengan Bapa;

segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.

Ia turun dari surga untuk kita manusia

dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;

Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.

Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.

Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.

Ia akan kembali dengan mulia,

mengadili orang yang hidup dan yang mati;

kerajaan-Nya takkan berakhir.

aku percaya akan Roh Kudus,

Ia Tuhan yang menghidupkan;

Ia berasal dari Bapa dan Putra,

yang serta Bapa dan Putra,

disembah dan dimuliakan;

Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.

aku percaya akan Gereja

yang satu, kudus, katolik dan apostolik.

aku mengakui satu pembaptisan

akan penghapusan dosa.

aku menantikan kebangkitan orang mati

dan hidup di akhirat. Amin.

 

DOA UMAT  -berdiri- 

 

LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I.  Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati   nama-Mu ini membersihkan kami dan dari hari ke hari mengantar kami   kepada hidup surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.


PREFASI  (Prefasi VI Minggu Biasa - Jaminan Paskah Abadi) -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal    dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu.    Sebab Engkau mahabaik terhadap kami, Engkau telah menciptakan dan    menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan    berkembang; perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari; bahkan    kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu, yang    membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam    hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami.    Dari sebab itu, kami bersyukur kepada-Mu dan bersama para malaikat kami    mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi:

            

KUDUS(PS 390)  (umat berdiri) 

           
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, penuh   kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam   nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
 

                                                          

DOA SYUKUR AGUNG III 

BAPA KAMI

DOA DAMAI   
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan   bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami,   tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup   bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang   hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.  

ANAK DOMBA ALLAH (PS 411)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI

DOA KOMUNI BATIN

Yesusku, aku percaya,    
Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus,    
Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya    
dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku.    
Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu    
dalam Sakramen Ekaristi,    
datanglah sekurang-kurangnya secara rohani    
ke dalam hatiku.    
Seolah-olah Engkau telah datang,    
Aku memelukMu & mempersatukan diriku    
sepenuhnya kepada-Mu,    
jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.    
Amin

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri- 

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah.   Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti   memuji dan bersyukur kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami,   yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa..

U. Amin. 

     

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN


BERKAT  -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.


PENGUTUSAN


I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.

U. Syukur kepada Allah.