Perayaan Ekaristi 08 Maret 2020

LITURGI

HARI MINGGU PRAPASKAH II

Sabtu - Minggu, 07 - 08 Maret 2020


TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR  -berdiri- 

SERUAN TOBAT -berlutut- 

I. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merayakan  perjamuan Kristus, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun  kepada Allah atas dosa-dosa kita.

I. Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U. Sebab kami orang berdosa.
I. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami.
U. Sebab kami orang berdosa.
I. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
U. Sebab kami orang berdosa.

I. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.


LITURGI SABDA

   

BACAAN I (Kej 12:1-4a) -duduk- 


 "Panggilan Abraham, bapa Umat Allah."

   

L. Bacaan dari Kitab Kejadian: 


Di negeri Haran Tuhan berfirman kepada Abram, "Tinggallah negerimu,  sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan  Kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,  dan memberkati engkau serta namamu termasyhur; dan engkau akan menjadi  berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan  mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi  akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai  dengan sabda Tuhan.


L. Demikianlah sabda Tuhan.

U. Syukur kepada Allah.  


MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 33:4-5.18-19.20.22; Ul: 3a; PS 812)

Ulangan:  

Mazmur
1. Firman itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. Ia  senang pada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia-Nya.
2. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertaakwa kepada  mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa  mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita,  kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap  kepada-Mu.

 

BACAAN II (2Tim 1:8b-10) -duduk-


"Allah memanggil kita dan mendatangkan hidup."


L. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius:  

         

Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita  bagi Injil Kristus! Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita  dengan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan  maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan  kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu  sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus.  Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan  hidup yang tidak dapat binasa.

   

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965) -berdiri-


BACAAN INJIL (Mat 17:1-9) -berdiri-


"Wajah-Nya bercahaya seperti matahari."

   

I. Tuhan bersamamu

U.  Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes  saudaranya, dan bersama-sama mereka Ia naik ke sebuah gunung yang  tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan  mata mereka: Wajah-Nya bercahaya seperti matahari, dan pakaian-Nya  menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka, Musa  dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus,  "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau  biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk  Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba  turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu  terdengarlah suara yang berkata, "Inilah Anak yang Kukasihi,  kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia!" Mendengar itu  tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus  datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah,  jangan takut!" Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat  seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari  gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan  itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara  orang mati."

       

LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.  -berdiri-

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.    

I.  Ya Allah, kami mohon, semoga persembahan ini membersihkan hati kami  dari cacat rela dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta  kebangkitan Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin. 


DOA DAMAI -berdiri- 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai  Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan  memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan  restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan  kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.


PERSIAPAN KOMUNI -berlutut/berdiri-

Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri- 

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami  bersyukur kepada-Mu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah  Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Dengan pengantaraan  Kristus, Tuhan kam, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.  

U. Amin.