Perayaan Ekaristi 12 Juli 2020

LITURGI

Hari Minggu Biasa XV

Sabtu - Minggu, 11- 12 Juli 2020


 RITUS PEMBUKA

PERARAKAN MASUK 

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu


PENGANTAR  -berdiri- 
       
SERUAN TOBAT 
 
(TUHAN KASIHANILAH KAMI PS 347) -berdiri-  
 
 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah, pembawa Kabar Gembira, yang diwartakan ke seluruh dunia.
K. Tuhan, kasihanilah kami.
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Engkaulah Sabda Allah, yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana.
K. Kristus, kasihanilah kami
U. Kristus, kasihanilah kami
I. Engkaulah Sabda Allah, yang bagaikan benih, tumbuh dan berkembang dalam hati kami.
K. Tuhan, kasihanilah kami
U. Tuhan, kasihanilah kami.
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.     
            
 
MADAH KEMULIAAN (PS 348)  -berdiri-   
 
 
 
K. Kemuliaan kepada Allah di surga.
U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau
U. Kami meluhurkan Dikau
K. Kami menyembah Dikau
U. Kami memuliakan Dikau
K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kasihanilah kami
K. Engkau yang menghapus dosa dunia
U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
U. Kasihanilah kami.
K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus
U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.  

DOA PEMBUKA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak) 
I  Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang  yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua  yang menyatakan diri kristiani menolak segala yang bertentangan dengan  nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaraan  Yesus, Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama  Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDABACAAN I (Yes 55:10-11) -duduk-

 

 "Hujan menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan."

L. Bacaan dari Kitab Yesaya: 

           

Beginilah firman Tuhan, "Seperti hujan dan salju turun dari langit dan  tidak kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan  menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti  kepada orang yang mau makan, demikianlah firman yang keluar dari  mulut-Ku; Ia tidak akan kembal kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi akan  melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang  Kusuruhkan kepadanya."

   

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN 
(PS 846; Mzm 65:10abcd.10e-11.12-13.14; Ul: lih. Luk 8:8) -duduk- 
Ulangan:  

 
Mazmur:
   

1. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan; Engkau  membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air; Engkau  menyediakan gandum bagi mereka.

2. Ya, beginilah Engkau menyediakannya: Engkau mengaliri alur bajaknya,  dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya; dengan dirus hujan Engkau  menggemburkannya, dan memberkati tumbuh-tumbuhannya.

3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan  lemak; tanah-tanah padang gurun mengalirkan air, bukit-bukit yang  berikat-pinggangkan sorak-sorai.

      

BACAAN II  (Rm 8:18-23) -duduk-

 
  "Dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah menyatakan."

     

L.  Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma:

             

Saudara-saudara, aku yakin, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat  dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab  dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah  dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan,  bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang  telah menaklukkannya; tetapi penaklukan ini dalam pengharapan sebab  makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan,  dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai  sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit  bersalin; dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja! Kita yang telah  menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita mengeluh  dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan  tubuh kita.

           

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

         

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 957) -berdiri-

     

BACAAN INJIL (Mat 13:1-23) -berdiri-


"Ada seorang penabur keluar untuk menabur."

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau.  Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia,  sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak  semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam  perumpamaan kepada mereka. Kata-Nya: "Adalah seorang penabur keluar  untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di  pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.  Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya,  lalu benih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah  matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.  Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu  dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik  lalu berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali  lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia  mendengar!" Maka datanglah murid-murid-Nya dan bertanya kepada-Nya:  "Mengapa Engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab  Yesus: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Surga,  tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan  diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai,  apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Itulah sebabnya  Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka; karena sekalipun  melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak  mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya,  yang berbunyi: Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti,  kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa  ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat  tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar  dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga  Aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan  telingamu karena mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya  banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi  tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak  mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.  Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang Kerajaan Surga, tetapi  tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan  dalam hati orang itu; itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan  Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang  mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia  tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau  penganiayaan karena firman itu, orang itupun segera murtad. Yang  ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,  lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu  sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang  yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada  yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga  puluh kali lipat."


HOMILI -duduk- 

AKU PERCAYA

(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)


I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
 
DOA UMAT  -berdiri- 


LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, indahkanlah persembahan dan doa Gereja-Mu. Berkenanlah  menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan umat beriman.  Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.  


PREFASI (Prefasi VII Minggu Biasa - Kita selamat karena ketaatan Kristus)  -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal  dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu.  Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar sehingga  Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatan-Nya, Engkau  rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena  ketidaktaatan kami kepada-Mu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup  sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami  meneladan Dia sehingga kesetiaan yang berkenan pada-Mu dan Engkau  temukan dalam diri Putra-Mu itu Engkau temukan pula dalam diri kami.  Maka, ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu, dan bersukaria  bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya  bernyanyi:


KUDUS

DOA SYUKUR AGUNG V

BAPA KAMI 

DOA DAMAI   
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan   bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami,   tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup   bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang   hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.  

ANAK DOMBA ALLAH (PS 411)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI 

DOA KOMUNI SPIRITUAL 
 
 

Yesusku, aku percaya,
Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus.
Aku mencintaiMu lebih dari sgalanya
dan aku merindukan kehadiranMu dalam jiwaku.
Karena sekarang aku tak dapat menyambutMu dalam Sakramen Ekaristi,
datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
Karena Engkau hadir di sini
aku memelukMu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadaMu
Jangan biarkan aku terpisah dari padaMu


RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN

BERKAT  -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.


PENGUTUSAN

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.

U. Syukur kepada Allah.