Perayaan Ekaristi 17 Mei 2020

LITURGI

HARI MINGGU PASKAH VI

Sabtu - Minggu, 16 - 17 Mei 2020


RITUS PEMBUKA


TANDA SALIB DAN SALAM (umat berdiri)
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
   
PENGANTAR 
(umat berdiri)


MADAH KEMULIAAN 

DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I. Allah yang Mahakuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi  kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang  bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami  amalkan dalam karya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan  kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan  berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA

   

BACAAN I (Kis 8:5-8.14-17) -umat duduk- 

 

 "Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus."

     

L. Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

           

Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi  ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di  situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat  tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang  diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang  kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara  keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan.  Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di  Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah,  mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana kedua  rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.  Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena  mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan  Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan  mereka menerima Roh Kudus.

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 66:1.3a.4-5.6-7a.16.20; Ul: lih. 1; PS 822) -umat duduk- 

Ulangan:

Mazmur:  

1. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi; mazmurkanlah  kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian! Katakanlah  kepada Allah, "Betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu.

2. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu,  seluruh bumi memazmurkan nama-Mu." Pergilah dan lihatlah karya-karya  Allah; Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia!

3. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki  menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang  memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya.

4. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah, aku  hendak menceritakan apa yang dilakukan-Nya terhadapku. Terpujilah Allah,  yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih-Nya dari padaku.

       

BACAAN II  (1Ptr 3:15-18)-umat duduk- 

     
  "Yesus telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh."

     

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus: 

     

 Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai  Tuhan! Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban  kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang  ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut  dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya, karena hidupmu  yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena  fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik,  jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.  Sebab Kristus pun telah mati untuk dosa kita. Ia yang benar telah mati  untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah;  Ia telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan  menurut Roh.

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah


BAIT PENGANTAR INJIL (Yoh 14:23; PS 959 -pakai Alleluya tahun C hal. 392 ay.sama -) -umat berdiri-

BACAAN INJIL (Yoh 14:15-21) -umat berdiri- 


  "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain."

     

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-murid-Nya,  "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku  akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong  yang lain, yaitu Roh Kebenaran supaya Ia menyertai kamu untuk  selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak  melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia  menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan  kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal  sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat  Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu  akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku,  dan Aku ada di dalam kamu. Barangsiapa memegang perintah-Ku dan  melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku,  ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan  menyatakan diri-Ku kepadanya."


HOMILI (duduk)


SYAHADAT PARA RASUL  
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)
             

I+U. Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.

Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.  
     
DOA UMAT  (umat berdiri)


LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri) 
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu  bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan  rahmat-Mu agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung. Dengan  pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


KUDUS


 DOA SYUKUR AGUNG I 


BAPA KAMI (PS 404) 


DOA DAMAI (umat berdiri) 
 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai   Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan   memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan   restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan   kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.  

ANAK DOMBA ALLAH


PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut/berdiri) 
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI  


DOA SESUDAH KOMUNI (umat berdiri) 
 
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah yang Mahakuasa dan kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau  memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipatgandakanlah buah-buah Sakramen  Paskah dalam diri kami dan kuatkanlah hati kami dengan santapan  keselamatan ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan  berkuasa, sepanjang segala masa.
U. Amin.


RITUS PENUTUP 

BERKAT MERIAH (umat berdiri)
   
PENGUTUSAN
 (umat berdiri) 
 
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Alleluya, alleluya
U. Syukur kepada Allah, Alleluya, alleluya.
I. Marilah pergi, kita diutus.
U. Amin.