Perayaan Ekaristi 20 Oktober 2019

LITURGI

MINGGU BIASA XXIX

Minggu 20 Oktober 2019


SERUAN TOBAT 

I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
   
I. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari.
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan dan kesalahanku tidak kusembunyikan
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dilimpahi kasih setia
U. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.


DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk   melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga, kami semakin tekun untuk   mengembangkan rahmat-Mu itu sehingga kami dapat hidup sebagai   orang-orang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu,   Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan   berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA

   


BACAAN I (Kel 17:8-13)

      

"Apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah pasukan Israel."

       

L. Bacaan dari Kitab Keluaran:  

   

    Sekali peristiwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang   Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, “Pilihlah orang-orang  bagi  kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek! Aku sendiri,  besok  akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di   ta-nganku.” Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya   dan berperang melawan orang Amalek; sedangkan Musa, Harun dan Hur naik   ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini: Apabila Musa  mengangkat  tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila  Musa  menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi  penatlah  tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu,  meletakkannya di  belakan Musa, supaya ia duduk di atasnya; lalu Harun  dan Hur menopang  kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu,  seorang di sisi yang  lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai  matahari terbenam.  Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya  dengan mata pedang.

             

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN
(PS 805; Mzm 121:1-2.3-4.5-6.7-8)
Ulangan: Hanya Engkaulah Tuhan Allahku dan harapan untuk hidupku.

Ayat:

 Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung;
Dari manakah akan datang pertolongan bagiku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

Ia takkan membiarkan kakimu goyah,
Penjagamu tidak akan terlelap.
Sungguh, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur Penjaga Israel.

Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang,
Tidak pula bulan pada waktu malam.

Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;
Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu
Dari sekarang sampai selama-lamanya.


BACAAN II  (2 Tim 3:14 – 4:2)

 
"Orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik."

 

L.  Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius:  

                               

 Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran   yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat   orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil   engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu  dan  menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus.  Segala  tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,  untuk  menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakukan dan untuk  mendidik  orang dalam kebenaran. Dengan demikian orang-orang kepunyaan  Allah  diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan  di  hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang   mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya   dan demi Kerajaan-Nya: Wartakanlah sabda Allah! Siap-sedialah selalu,   baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan   nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.

            L. Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

     

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 953, 1Tes 5:18) 

Ulangan. Alleluya, alleluya, alleluya.  

Ayat.  

    Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam.

    Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.

  

BACAAN INJIL (Luk 18:1-8)  


"Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya, yang berseru kepada-Nya."

   

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada   murid-murid-Nya, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa   dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, “Di sebuah kota ada seorang hakim   yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa pun. Dan di kota   itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan   berkata, Belalah hakku terhadap lawanku! Beberapa waktu lamanya hakim   itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku   tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa pun, namun karena   janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan   terus menerus datang dan akhirnya menyerang aku .” Lalu Tuhan berkata,   “Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu! Tidakkah Allah akan   membenarkan para pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan   adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata   kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka! Akan tetapi, jika Anak   Manusia itu datang, adakah Ia menemukan iman di bumi?”DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri) 
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur   ini. Semoga, kami Kauhimpun menjadi Tubuh Kristus, Putra-Mu, yaitu   Gereja-Mu yang kudus. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U. Amin.


DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
I.  Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena telah Kauundang   dalam perjamuan kudus-Mu dan Kaukenyangkan dengan santapan rohani.   Semoga, Engkau berkenan menambahkan iman kami kepada-Mu dan cinta kasih   kami kepada sesama serta pengharapan akan hidup baru yang Kaujanjikan.   Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.