Perayaan Ekaristi 28 Juni 2020

LITURGI

Hari Minggu Biasa XIII

Sabtu - Minggu, 27 - 28 Juni 2020 RITUS PEMBUKA

PERARAKAN MASUK

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR  
-berdiri- 

MADAH KEMULIAAN (PS 348)  -berdiri- 

DOA PEMBUKA  -berdiri- 

I. Marilah kita berdoa:

(hening sejenak)

I.  Ya Allah, Bapa Yang Mahapengasih, lewat pembaptisan, Engkau  mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari  kelam-kabut kesesatan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu  yang terang benderang. Dengan  pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu,  Tuhan kami, yang bersama dengan  Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup  dan berkuasa, Allah, sepanjang  segala masa.
U. Amin. 


LITURGI SABDA


BACAAN I (2Raj 4:8-11,14-16a) -duduk- 

    

"Orang itu adalah abdi Allah yang kudus; biarlah ia masuk ke sana."


L. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja:

   

Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang  perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam  perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan  itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang  selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita  membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah  kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah  kursi dan sebuah kandil; maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia  masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah  ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada  Gehazi, hamba-Nya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi,  "Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah  Elisa, "Panggillah dia!" Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di  pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti  ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki."

   

L. Demikianlah sabda Tuhan.

U. Syukur kepada Allah.      


MAZMUR TANGGAPAN (PS 868) -duduk-

Ulangan:  


Mazmur:

1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak  menuturkan kesetiaan-Mu turun-menurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun  untuk selama-lamanya kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
2. Engkau berkata, "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku Aku  telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku hendak menegakkan anak cucumu  untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-menurun."
3. Dia pun akan berseru kepada-Ku, "Bapa-kulah Engkau, Allahku dan  gunung batu keselamatanku." Untuk selama-lamanya Aku akan memelihara  kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku dengannya akan Kupegang  teguh.

BACAAN II (Rm 6:3-4, 8-11) -duduk- 

   

"Kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh pembaptisan supaya kita hidup dalam hidup yang baru."

  

L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma: 


Saudara-saudara, camkanlah: kita semua, yang telah dibaptis dalam  Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya! Dengan demikian, kita telah  dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian  supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati  oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang  baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita  akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah  bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi; maut tidak berkuasa  lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu  kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi  Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: Kamu telah mati bagi  dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus.


Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

   

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 955) -berdiri- 

Ulangan:  

Ayat:   Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang  kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Ia telah memanggil kamu  keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan.

        

BACAAN INJIL (Mat 10:37-42) -berdiri- 

    

"Barangsiapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku."

   

I. Tuhan bersamamu

U.  Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada keduabelas murid-Nya,  "Barangsiapa mengasihi bapa dan ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak  layak bagi-Ku. Dan barangsiapa mengasihi putranya atau putrinya lebih  daripada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa mempertahankan  nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan  nyawanya demi Aku, ia akan memperolehnya kembali. Barangsiapa menyambut  kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia  yang mengutus Aku. Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia  akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai  orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barangsiapa memberi  air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia  murid-Ku, Aku berkata kepada-Mu: Sungguh, ia tidak akan kehilangan  upahnya."


HOMILI -duduk- 

AKU PERCAYA

(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)
 
 
 
I + U. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.
Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.
aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
yang serta Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin.
 
DOA UMAT  -berdiri- 


LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan  karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas, sepadan  dengan kurban-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan  Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.  


PREFASI  (Prefasi Tobat I DSA V) -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya.

I. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Allah Bapa Yang Mahakudus, bahwa  kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak  henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan  mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu.  Meskpun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan  perjanjian-Mu; bahkan Engkau mengikat perjanjian baru dan kekal dalam  diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Dalam Dia, Engkau kini  menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau  mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan  dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepada-Mu. Engkau mendorong  kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang.  Maka, penuh rasa kagum dan syukur kami menggabungkan diri untuk  mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya  keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil bernyanyi:

KUDUS(PS 390)

DOA SYUKUR AGUNG V

BAPA KAMI

DOA DAMAI   
I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan   bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami,   tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup   bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang   hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.  

ANAK DOMBA ALLAH (PS 411)
 
PERSIAPAN KOMUNI
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI   

DOA KOMUNI BATIN

Yesusku, aku percaya,
Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus,
Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya
dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku.
Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu
dalam Sakramen Ekaristi,
datanglah sekurang-kurangnya secara rohani
ke dalam hatiku.
Seolah-olah Engkau telah datang,
Aku memelukMu & mempersatukan diriku
sepenuhnya kepada-Mu,
jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
Amin


DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri- 

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami  persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang  abadi agar kami menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaraan  Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa,  sepanjang segala masa. 

U. Amin. 

 

RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN


BERKAT  -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu


I. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab  demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu  menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib.  Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa.

U. Amin.

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.    

 

PENGUTUSAN


I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus.

U. Syukur kepada Allah.  

   

PERARAKAN KELUAR