Perayaan Ekaristi 7 Juni 2020

LITURGI

HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS

Sabtu - Minggu, 6 - 7 Juni 2020


RITUS PEMBUKA


TANDA SALIB DAN SALAM (umat berdiri)
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
   
PENGANTAR (umat berdiri)

SERUAN TOBAT 

MADAH KEMULIAAN (PS 343)

DOA PEMBUKA (umat berdiri) 

I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Allah Bapa, dengan mengutus Sabda Kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam   dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang   mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan   Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaan-Nya dalam keagungan   kuasa-Nya. Dengan pengantaraan Kristus,, Putra-Mu, Tuhan kami, yang   bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan   sepanjang masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA

BACAAN I  (Kel 34:4b-6.8-9)  -duduk-  


 

"Tuhan, Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati."

      

L. Bacaan dari Kitab Keluaran:

     

Pada  waktu itu Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai,  seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu  di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat  Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di  depan Musa sambil berseru, “Tuhan adalah Allah yang penyayang dan  pe-ngasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya!” Segera Musa  berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, “Jikalau aku  telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah  kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa  yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah  kami menjadi milik-Mu.”

L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

 
MAZMUR TANGGAPAN 
(PS 835; Dan 3:52-56) -duduk-

 


Kidung:


1. Terpujilah Engkau, Tuhan,  Allah leluhur kami. Kepada-Mulah pujian selama segala abad. Terpujilah  nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepada-Mu lah pujian selama segala abad.

2.  Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepada-Mulah  pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas takhta kerajaan-Mu.  Kepada-Mulah pujian selama segala abad.

3. Terpujilah Engkau yang  mendugai samudera raya. Kepada-Mulah pujian selama segala abad.  Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepada-Mulah pujian selama segala  abad.

      

BACAAN II  (2Kor 13:11-13) -duduk- 

    

 "Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus."
    

L.  Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus: 

 Saudara-saudaraku,  bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala  nasihatku! Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai  sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai  kamu! Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.  Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus  Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

     

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 964; Why 1:8) -berdiri- 


 

BACAAN INJIL (Yoh 3:16-18) -berdiri- 

 

"Allah mengutus Anak-Nya untuk menyelamatkan dunia."

 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I.   Dalam percakapan-Nya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar  kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak-Nya  yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,  melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke  dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk  menyelamatkannya. Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum;  tetapi barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,  sebab ia tidak percaya dalam Anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu:  Terang yang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai  kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." 


HOMILI (duduk)

SYAHADAT 

DOA UMAT  (umat berdiri)


LITURGI EKARISTI

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri)  
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Dengan berseru kepada nama-Mu, ya Tuhan Allah kami, kami mohon   kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu dan ubahlah kami menjadi   kurban abadi yang layak bagi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan   kami.  
U. Amin.


PREFASI (MISTERI TRITUNGGAL MAHAKUDUS) -berdiri-
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya.
I. Sungguh layak dan sepantasnya, bahwa kami selalu dan di mana pun   bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Mahakuasa dan   kekal: Bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus Engkau adalah Allah yang   Esa, Tuhan yang Satu; bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu   hakikat dalam Tritunggal. Apa pun yang Engkau wahyukan tentang   kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu,   maupun mengenai Roh Kudus. Agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah   yang Mahabenar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal, yang berbeda   dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan.  Engkaulah  yang dipuji para Malaikat dan Malaikat Agung, para Kerubim  dan Serafim,  yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan  sesuara  bernyanyi:       

    
KUDUS (PS 387) 

DOA SYUKUR AGUNG I 

BAPA KAMI

DOA DAMAI (umat berdiri)
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai   Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan   memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan   restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan   kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu. 

ANAK DOMBA ALLAH

PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut/berdiri)
Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI   

DOA SESUDAH KOMUNI (umat berdiri)

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Tuhan, Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami  sambut  dan pengakuan iman kami akan DIkau, Allah Tritunggal kudus dalam  keesaan  yang tidak terbagi, kami diperkenankan maju menuju keselamatan  jiwa dan  badan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup  dan berkuasa  sepanjang segala masa.

U. Amin.


RITUS PENUTUP


BERKAT MERIAH (umat berdiri)

   

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Semoga Allah melindungi Saudara sekalian

U. Amin.

I. Semoga Allah melimpahi Saudara dengan kasih karunia.

U. Amin.

I. Semoga Allah memberi Saudara damai yang sejati.

U. Amin.

I. Dan semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U. Amin.

 

PENGUTUSAN (umat berdiri)

 

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.

U. Syukur kepada Allah,  

I. Marilah pergi, kita diutus.

U. Amin.