Perayaan Ekaristi 9 Februari 2020

LITURGI

HARI MINGGU BIASA V

SABTU - MINGGU, 08 - 09 FEBRUARI 2020


DOA PEMBUKA

I. Marilah kita berdoa:

(hening sejenak)

I. Ya Allah, peliharalah senantiasa keluarga-Mu dengan kasih sayang.  Karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami, maka  jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus  Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan  dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U. Amin.LITURGI SABDA


BACAAN I (Yes 58:7-10)


"Terangmu akan merekah laksana fajar."

   

L. Bacaan dari Kitab Yesaya:

               

Inilah Firman Allah, "Hendaklah engkau membagi-bagikan rotimu bagi orang  yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah;  dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia  pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri! Pada  waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih  dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan  barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan  akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata: Ini  Aku! Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak  lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah; apabila engkau  menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan  memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam  gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

 

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 112:4-5.6-7.8a.9; PS 859)

Ulangan: Mazmur:

1. Bagi orang benar Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap Ia  pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh  belaskasihan dan memberi pinjaman, ia melakukan segala urusan dengan  semestinya.
2. Orang jujur tidak pernah goyah; ia akan dikenang selama-lamanya. Ia  tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan pada  Tuhan.
3. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia murah hati, orang miskin diberinya  derma. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam  kemuliaan.


BACAAN II (1Kor 2:1-5) 


"Aku menyampaikan kepadamu kesaksian tentang Yesus Kristus yang disalibkan."

    


L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus: 

   

Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan  kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian  Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui  apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.  Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut  dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan  dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan  kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia,  tetapi pada kekuatan Allah.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah


BAIT PENGANTAR INJIL (PS 955) -berdiri- 

Ayat.   Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barangsiapa mengikuti Aku, ia mempunyai terang hidup.


BACAAN INJIL (Mat 5:13-16) -berdiri- 


"Kamu adalah terang dunia."


I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Kamu  adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia  diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu  adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin  tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya  di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua  orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di  depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan  Bapamu yang di surga."


LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (umat berdiri) 

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

I. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk  menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah  persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami. Dengan  pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U. Amin. 


DOA SESUDAH KOMUNI

I. Marilah kita berdoa:

I.  Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan  minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam  Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia.  Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa  sepanjang segala masa.  

U. Amin.